Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional din 29 iulie 2022

1.Cu privire la numirea în funcție de Administrator al ÎM Indmetalcongaz

Raportor: T. Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

2.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT₁ -349 din 04 mai 2022

Raportor: T. Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Aparatului Preşedintelui Raionului Sîngerei

Raportor: T. Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

4.Cu privire la deschiderea unei singure clsase a X-a, ca excepție, în L.T. „Nicolae Casso” com. Chișcăreni și L.T. „Ion Creangă” s. Rădoaia.

Raportor: M. Curciuc – șef-adjunct Direcție Educație

5. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n. 2007 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară

6. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în octombrie 2022-ianuarie 2023 în secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară

7. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2022.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

8. Privind modificarea deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”.

Anexa 1-4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

9. Privind aprobarea Regulamnentului cu privire la modul de operare cu tichete de masă în autoritățile/instituțiile subordonate Consiliului raional Sîngerei.

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

10. Cu privire la delegarea unor servicii de interes economic general Î.M. „Indmetalcongaz”.

Raportor: L. Cucoș – șef DEAIEE

11.Cu privire la aprobarea tarifului unic pentru serviciul public de alimentare cu apă  potabilă  din conducta Soroca – Bălţi – Sîngerei

Raportor: L.Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

12.Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei nr. 8/1 din 23.11.2019 ”Cu privire la componenţa nominală și numerică  a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”

Raportor: T. Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

13.Cu privire la operarea modificărilor la  Decizia  nr. 2/12 din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: M.Bajura, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

14.Cu privire la aprobarea Programului raional de control și răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

Raportor: V.Malcoci, director interimar, IMSP Spitalul raional Sîngerei

Suplimentar:

Cu privire la numirea în funcție prin transfer a dnei Maria Bajura.

Raportor: T. Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr.6/4 din 05 august 2015 „Cu privire la înființarea Centrului de Creație și Agrement din s. Răzălăi”.

Raportor: M. Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație

Cu privire la revocarea sancțiunii discplinare.

Raportor: T. Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/16 din 10.12.2021.

Raportor: T. Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane