Noutăți

Ședință cu edilii locali din 29.02.2024

Edilii locali s-au reunit astăzi într-o ședință de lucru alături de conducerea raionului, în persoana președintelui raionului dl Cristian Cainarian, vicepreședinții raionului  Vera Serbușca și Ivan Cebotari, președintele comisiei consultative Învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte, Ion Roșca, șefi ai subdiviziunilor consiliului raional și ai serviciilor desconcentrate cât și managerul de proiect  Caritas Cehia în Republica Moldova Vadim Strestian.

Președinte raionului, Cristian Cainarian, a salutat audiența după care a menționat că întrebările regăsite în  ordinea de zi ce urmează a fi discutate trebuie analizate cât mai eficient de către fiecare participant.

În cadrul ședinței au fost relatate următoarele informații:

-Vadim Strestian- Manager de Proiect Caritas Cehia în Republica Moldova a adus la cunoștință despre implementarea proiectului în comuna Bilicenii Vechi “Apa pluvială ca sursă alternativă de apă în Moldova”, ulterior dumnealui s-a arătat deschis spre conlucrare cu toți edilii locali în scopul implementării mai multor proiecte de success.

-Iurie Vieru- coordonator Serviciu Pneumatologie Secția Consultativă IMSP Spitalul Raional Sîngerei a comunicat despre implementarea Programului Național de răspuns la tuberculoză din sursele financiare a Fondului Global de combatere a tuberculozei, HIV-Sida și malariei, dumnealui a accentuat  despre necesitatea asigurării unui parteneriat lucrativ între Administrația Publică Locală- Centrele de Sănătate- Asistentul social- polițistul de sector;

-Tatiana Locoman- șef Secția Statistică  Sîngerei  din cadrul Centrului Regional Statistică Nord  care a adus la cunoștința celor prezenți că în perioada  08 aprilie- 07 iunie 2024 se va desfășura  recensământul  populației totodată a intervenit cu rugămintea către edilii locali să fie receptivi la necesitatea de a asigura cu spațiu fapt ce va contibui la buna organizare a recensământului;

-Alexandru Berzoi șef-adjunct al IP Sîngerei a comunicat celor prezenți despre atribuțiile de serviciu ale polițistului de sector, totodată dumnealui a relatat despre necesitatea menținerii ordinei publice pentru prevenirea  infracțiunilor;

-Evghen Gorodenco șef Secție Administrativ-militară Sîngerei a adus la cunoștință despre încorporarea tinerilor atât în serviciul militar cât și civil.

Spre final, președintele raionului a menționat că mereu va fi aproape de problemele oamenilor și necesitățile acestora, deoarece doar printr-o colaborare eficientă se vor atinge obiectivele propuse.