Noutăți

Ședința cu primarii din 23.03.2023

Edilii locali s-au întrunit astăzi în ședință de lucru cu conducerea raionului, în persoana vicepreședinților Iulian Erimei și Ivan Orlovschi, directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țăbărnă, secretarul Consiliului raional, Mihaela Luca, șeful adjunct OT Bălți al Cancelariei de Stat, Cristian Căinărean, consilieri raionali, șefi ai direcțiilor și secțiilor entității cît și ai serviciilor desconcentrate.

În debut, Iulian Erimei, vicepreședintele raionului a salutat audiența și a oferit cuvîntul dnei Elena Țîbîrnă, director general al CNAS, care a relatat celor prezenți despre ultimele modificări legislative în domeniul asigurărilor sociale, precum: indexarea pensiilor cu 15% începînd cu 1 aprilie curent, modificarea condițiilor de acordare a concediului maternal și paternal, condițiile de acordare a foilor de odihnă pentru veterani cît și majorarea compensațiilor cu 250 de lei pentru aceștia.

Totodată, Elena Țîbîrnă, a îndemnat primarii să apeleze ori de cîte ori au nevoie de asistență și ajutor în soluționarea problemelor din domeniu, prin organizarea ședințelor de lucru cu participarea specialiștilor abilitați.

Ulterior, Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică a vorbit despre necesitatea prezentării Consiliului Concurenței a informației privind numărul de dispozitive publicitare fixe și suprafața totală de afișaj pe care le deține orice persoană în fiecare unitate administrativ- teritorială iar Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru, a prezentat inforamția privind Programul Național de Împădurire și reîmpădurire pentru perioada 2022 – 2032, specificînd că doar 13 primării au aprobat Decizii în acest sens.

În continuare, Maria Zaiț, șef DASPF a informat despre posibilitățile de cooperare intersectorială eficientă a membrilor sau a echipelor multidisciplinare (EMD) cu participarea directă a primarilor sau a persoanelor delegate iar Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară a vorbit despre necesitatea efectuării examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada aprilie – iulie 2023.

Prezent la eveniment, Ion Roșca, președintele Consiliului raional Sîngerei a Sindicatului Educației și Științei, a atras atenția primarilor privind problemele cu care se confruntă profesorii cît și managerii Instituțiilor de Educație Timpurie.