Noutăți

Ședința extraordinară a Consiliului raional Sîngerei

În această dimineață, conform Dispoziției nr.4 din 12 ianuarie 2023 a președintelui interimar al raionului Sîngerei, Ivan Cebotari, s-a întrunit în ședință extraordinară Consilierii raionali.

Inițial, Secretarul Consiliul raional, Mihaela Luca a efectuat apelul, anunțînd că în sală sunt prezenți 30 consilieri din 33. După aceasta, au fost onorate simbolurile de stat, la propunerea dlui Ivan Cebotari.

Evidențiem că de această dată, președintele ședinței a fost numit dl Ion Galus iar pe Ordinea de zi au fost următoarele chestiuni:

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022

Anexa 1Anexa 2Anexa 3Anexa 4; Anexa 5

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Anexa 1-8Anexa 6Anexa repartizare

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.„Cu privire la examinarea notificării nr. 1304-OT-851 din 20.12.2022 ”

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

4.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Sîngerei)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație 

5.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei, IP Liceul Teoretic „N.Casso” din s. Chișcăreni, IP Liceul Teoretic „I.Creangă” din s. Rădoaia, IP Gimnaziul „Luceafărul” din or. Biruința, IP Gimnaziul „A.Russo” din s. Sîngereii Noi)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație 

6.Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni tineret-sportive  și Acordul de colaborare cu echipa AO „FC Sîngerei” pentru anii 2023-2025

Raportor: Viorel Onceanu, șef Serviciul Tineret și Sport 

7.Cu privire la  examinarea demersului    IMSP „Spitalul Raional Sîngerei”

Raportor: Valeriu SIMAC, Specialist superior Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

8.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

Totodată, informăm că în urma propunerilor parvenite au mai fost incluse ca suplimentar alte 3 proiecte de decizie în Ordinea de zi, toate fiind analizate anterior și în cadrul ședințelor Comisiilor consultative de specialitate.

Remarcăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței. Cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul Registrului de Stat al Actelor Locale și a Paginii Web a Consiliului raional, rubrica “Transparență Decizională.