Noutăți

Ședința operativă din 20.02.2023

Săptămînă lucrativă la Consiliul raional Sîngerei a început cu retrospectiva evenimentelor desfășurate și trasarea obiectivelor pentru săptămîna ce urmează.
Pentru început, Iulian Erimei, vicepreședintele raionului, a salutat audiența și a oferit cuvîntul reprezentanților din domeniul sănătății.
În acest sens, Vasile Malcoci, director interimar IMSP SR Sîngerei, a menționat despre numărul crescut de viroze, înregistrarea unui caz de Covid-19, asigurarea cu medicamente iar Eleonora Tartacovschi, șef CS Sîngerei, a spus că se înregistrează tot mai mulți pacienți inclusiv în rîndul copiilor, aceștea fiind supravegheați de către medicii de familie. Dumneaei a făcut apel către cetățeni să se prezinte la medic în cazul în care apar primele simptome.

Ulterior, Lilia Cucoș, șef DEAI și EE, a specificat despre organizara și participarea la sesiunile de instruire în cadrul proiectului „Instrumentul de susținere pentru dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova” la care au luat parte antreprenorii și persoanele care doresc să inițieze o afacere. La fel, a comunicat despre completarea cererilor de finanțare, colectarea datelor necesare pentru acordarea ajutorului de stat și întocmirea Raportului privind măsurile de economisire a energiei.

Apoi, Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, a dus la cunoștință activitățile culturale desfășurate, a vorbit despre Campania națională de promovare a lecturii și repartizarea donațiilor de carte către Bibliotecile din raion.

Cu informații din domeniul educației a intervenit Maria Bajura, șef Direcție Educație, care a vorbit despre finisarea Olimpiadelor școlare raionale, pregătirea pentru Olimpiadele republicane, desfășurarea Concursului „Pedagogul Anului” și a ședințelor de totalizare și evaluare a numărului de credite acumulate a directorilor instituțiilor de învățămînt, testarea eșantion reprezentativ pentru examenele de absolvire și activitățile de comemorare a Poetului Grigore Vieru.

Totodată, au mai fost relatate informații relevante din domeniile: tineret și sport, juridc și resurse umane, întreținerea drumurilor, arhivă, asistență social și protecție a familiei, finanțe, agricultură și cadastru, dezvoltare economică și antreprenoriat,  etc.