Noutăți

Ședința operativă din 20.03.2023

Ședința operativă de astăzi a vizat analiza realizărilor obținute de către subdiviziunile Consiliului raional pe parcursul săptămînii trecute.
În debut, vicepreședintele raionului, Iulian Erimei, a oferit cuvintul reprezentanților din domeniul sănătății, care au relatat despre numărul pacienților, asigurarea cu medicamente, evenimentul de dare în exploatare a panourilor fotovoltaice, etc.

Ulterior au fost vociferate informații din domeniul administrativ militar și din segmentul atragerii și aplicării la proiectele investiționale.

În alocuțiunea sa, Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane a reiterat despre lansarea Campaniei naționale de informare și sensibilizare „Pentru Siguranță – Construim cu Integritate!” a Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova, care are drept scop promovarea standartelor de integritate, consolidarea capacităților și responsabilităților în domeniu și diminuarea riscurilor de corupție la executarea lucrărilor de construcție. Astfel, Consiliul raional v-a găzdui la 21.03.2023 instruirea la care vor participa funcționarii secțiilor construcții, gospodării comunale și drumuri, secțiilor relații funciare și cadastru din cadrul ASP, Întreprinderi municipale din sfera construcțiilor.

Cu informații din domeniul tineret și sport a intervenit Viorel Onceanu, șef Serviciu Tineret și Sport care a menționat despre derularea Galei Sportului 2022 cu premierea sportivilor și veteranilor din raion iar Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru, a stipulate despre participarea la organizarea Atelierului de informare –instruire în cadrul Campaniei de informare a Componentei Proiectului TRTP:”Gestionarea adaptată la schimbările climaterice a apelor în gospodăriile agricole”.

În cadrul ședinței operative de astăzi au mai fost relatate informații relevante din domeniile: cultură, educație, economie și atragerea investițiilor, eficiență energetică, arhivă, asistență social și protecție a familiei, etc.