Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional

Astăzi, 14 octombrie 2022, consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară pentru a analiza, discuta și supune votului chestiuni ce țin de domeniul financiar, social-economic, medical, educațional, administrativ.

În debut, la propunerea dlui Grigore Corcodel – președintele raionului Sîngerei, au fost onorate simbolurile de stat, după care cu votul a consilieri, în calitate de președinte al ședinței a fost ales dl Vasile Luca.
Pe parcursul ședinței, atât raportorii, cît și consilierii care au luat parte la dezbateri, au venit cu propuneri bine formulate întru rezolvarea problemelor abordate, astfel fiind aprobate proiecte de decizii.
Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, cu votul a 17 consilieri raionali, în calitate de vicepreședinte al raionului Sîngerei, a fost ales dl Ivan Orlovschi.