Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional Sîngerei

Consiliul raional Sîngerei, s-a întrunit astăzi în ședință ordinară, în conformitate cu Dispoziția nr.153 din 12 decembrie 2022 a președintelui interimar, Ivan Cebotari.

În debut, Secretarul Consiliul raional, Mihaela Luca a efectuat apelul, anunțînd că în sală sunt prezenți 32 consilieri din 33. După aceasta, la propunerea președintelui interimar, au fost onorate simbolurile de stat.
Un moment deosebit a fost conturat de către colectivul pedagogilor Școlii de arte din or. Biruinta cît și de elevii Liceului Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei, care au adus atmosfera sărbătorilor de iarnă prin colinde, cîntece, urături și semănături.
Ulterior cu votul majorității, președintele ședinței a fost numit Vasile Luca, iar pe Ordinea de zi au fost chestiuni ce vizează domeniile: finanțe, economie, cultură, educație, drumuri, etc.
În acest sens, în ședința de astăzi s-a reușit aprobarea bugetului raional pentru anul 2023, aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi, Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni–Coșcodeni, Rădoaia, Sîngerei, Sîngereii Noi; modificarea Deciziei nr. 4/8 din 12.11.2020„Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP „Incubatorul de Afaceri Sîngerei”; examinarea notificării nr.1304/OT1-781 din 18 noiembrie 2022; aprobarea Statutului Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei; aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023; aprobarea concediilor pentru anul 2023; primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de IMSP Centrele de Sănătate Biruința, Flămînzeni – Coșcodeni și Spitalul raional Sîngerei) în prorpietatea publică a raionului și aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I anul 2023; modificarea Deciziei 7/8 din 10.12.2021 Cu privire la expunerea spre vînzare cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat; Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 10.08.2022 „Cu privire la aprobarea Consiliului administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Pepeni; Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/6 din 14.10.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”.
Totodată în cadrul ședinței de astăzi, în temeiul Deciziei Consiliului raional, șefului Direcție Cultură, Valeriu Rusu, i-a fost conferit titlu de Cetățean de Onoare a raionului Sîngerei.
Remarcăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței. Cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul Registrului de Stat al Actelor Locale și a Paginii Web a Consiliului raional, rubrica “Transparență Decizională.
Pentru mai multe detalii puteți găsi Proiectele de decizii pe pagina Consiliului raional: www.singerei.md iar transmisiunea live a ședinței poate fi accesată aici: https://www.facebook.com/tvnmoldova/videos/491482956405716/