Anunțuri

Ziua Primarului

  În temeiul demersului dlui Sergiu Dubenco, primar al com. Drăgănești, înregistrat cu numărul de intrare 02/1-7/1359 din 19.12.2022, se convoacă ședința comună a primarilor localităților Chișcareni, Coșcodeni, Bursuceni, Dumbravița, Iezărenii Vechi, Ciuciuieni.

Scopul acesteia este examinarea problemei ce vizează activitatea Posturilor de Pompieri și Salvatori din raion, și identificarea mijloacelor financiare pentru întreținerea acestora.

Participă: conducerea raionului, primarii localităţilor, conducătorii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu.

Data, ora şi locul desfăşurării:

05.01.2023, ora 11.00 în incinta primăriei Chișcăreni.

 

Moderatorul Zilei Primarului:  Ivan CEBOTARI-președinte interimar al raionului Sîngerei

 

AGENDA

Nr. d/o Ora Subiectul Raportor
1.

 

  Prevederile normative ce vizează activitatea  Posturilor de Pompieri și Salvatori. C. Cucoș – șef-interimar Secție Situații Excepționale
2.   Situația bugetelor locale și capacitatea APL I de a contribui la întreținerea  Posturilor de Pompieri și Salvatori. O. Banaru – șef Direcție Finanțe

Primarii localităților

  Anunţuri