Consiliul Raional Sîngerei

  • Or. Sîngerei, str. Independenţei, 111
    MD-6201, Republica Moldova
  • Tel. (262) 2-20-58 – anticamera președintelui raionului/fax: (262) 2-63-53
  • e-mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com
                   consiliu@singerei.md
  •                www.singerei.md

Date de contact

Funcția ocupată

Numele, prenumele

Telefon

Preşedinte al raionului Grigore Corcodel 2-26-50
Vicepreședinte al raionului Iulian Erimei 8-17-89
Secretar al Consiliului raional Mihaela Luca 2-20-57
Șef cancelarie Lucia Moraru 2-63-53
Arhitect-șef Anatolie Gîscă 2-16-80

 Direcția Finanțe          e-mail:   directia.finantesingerei@mail.ru

Șef Direcție Octavian Banaru 2-19-70
Șef-adjunct Direcție Natalia Tofan 2-11-92

      Direcția Educație        e-mail:   directie@mail.ru

Șef Direcție funcție publică vacantă 2-69-32
Șef-adjunct Mihai Curciuc 2-31-06

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

Șef Direcție Maria Bajura 2-61-30
Șef-adjunct Maria Huzun 2-12-43

Serviciul Agricultură și Cadastru       e-mail:   daa.singerei@mail.ru

Șef Serviciu Ion Harabagiu 2-21-45
Specialist principal Valentina Baciu 8-45-10
Specialist superior Marina Golimbovschi 2-20-56

Direcția Economie, Atragerea Investițiilor  și Eficiență Energetică   e-mail:    sectia.economie.sg@gmail.com

Șef Direcție Lilia Cucoș 8-45-66
Specialist principal Vera Serbușca 2-32-85
Specialist principal Lia Ungureanu 2-32-85
Specialist principal Svetlana Crișavițchi 8-45-66
Specialist superior Victor Baciu 2-32-85
Specialist superior Iurie Negrescu 2-41-45

Secţia Administraţie Publică

Şef secţie Vitalie Tabarcea 2-69-30
Specialist principal Mariana Bencovschi 8-46-99
Specialist superior Ana Foltea 8-46-99

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Şef secţie Minodora Simonov 2-22-95
Specialist principal Tatiana Zencenco 8-12-68
Specialist principal Vasile Țîbîrnă 8-12-68
Specialist Valeriu Simac 2-22-95

Secția Cultură          e-mail:    cultura.sg@mail.ru

Şef secţie Valeriu Rusu 2-68-38
Specialist principal Tamara Deleu 2-66-62

Serviciul Financiar      e-mail:   crcontabilitate@mail.ru

Contabil-șef Ala Doagă 2-23-03
Specialist principal 2-23-03
Contabil superior Tatiana Rotari 2-23-03

Serviciul Audit Intern

Auditor Intern Viteslav Stanciuc 8-45-66

Serviciul Juridic și Resurse Umane      email:   serviculjuridic@gmail.com

Șef Serviciu Teodor Donos 2-25-41
Specialist principal Angela Mihaliuc 2-25-41
Specialist Vitalie Gudimov 2-25-41

Serviciul Tineret și Sport     email:   sts.singerei@gmail.com

Șef serviciu Viorel Onceanu 2-20-51
Specialist principal 

Serviciul Arhivă

Șef serviciu Lilia Costețchi 2-20-51
Specialist principal Angela Drucioc 2-20-51

Serviciul de deservire a clădirii și subdiviziunilor Consiliului raional

Șef serviciu

Șofer

Șofer

Șofer

Paznic 

Paznic

Paznic

Îngrijitoare

Îngrijitoare

Îngrijitoare

Îngrijitoare

Electrician

Lăcătuș

Eugenia Cucoș

Mihail Cucoș

Fiodor Predeus

Vasile Cebotaru

Nicolae Curciuc

Veaceslav Gogu

Vasile Solcanu

Ludmila Eșanu

Elena Cucoș

Ecaterina Crigan

Elena Țurcanu

Boris Vinogradov

funcție vacantă

8-10-84