Media, Noutăți

Ședința operativă din 02.08.2021

La Consiliul raional Sîngerei, ziua de luni a început cu desfășurarea ședinței operative.În cadrul acesteia, au fost discutate subiecte ce vizează domeniul sănătății, învățământului, culturii, asistenței sociale și securității publice.

Pe parcurs, dl Tudor Tutunaru, vicepreședintele raionului Sîngerei, a oferit cuvânt dlui Gheorghe Balea, medic principal Centrul de Sănătate Publică Bălți (Sîngerei), dnei Angela Spînu, șef- adjunct IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei”,dlui Vasile Malcoci, director IMSP “Spitalul raional Sîngerei” ,dlui Mihail Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație, dnei Maria Huzun, șef adjunct Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei, dlui Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, dnei Lilia Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor.

La finele ședinței, dl Eduard Tronciu, șef Secție Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Sîngerei a relatat situația criminogenă din raion, situația la capitolul menținerii ordinii publice și intervenția echipelor mobile la necesitatea cetățenilor.

Vicereședintele raionului, dl Tudor Tutunaru a menționat că monitorizarea și dirijarea a tuturor subdiviuziunilor este foarte importantă întru satisfacerea interesului public.