Achiziții publice, Dari de seama, Media, Noutăți

Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021 în raionul Sîngerei continuă

Prin  Decizia nr.5/5 din 01.10.2021 a fost  aprobată  modificarea  Programului lucrărilor de întreținere și reparație  a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din fondul rutier pe anul 2021 cu privire la  redistribuirea alocațiilor ca  contribuție a  Consilului raional  Sîngerei  la proiectul  „Reabilitarea drumului L287.1 Bobletici r-nul Sîngerei-Drujba r-nul Ungheni  în sumă de 2641,401 mii lei,  la reparația drumului local L280 Chișcăreni – Tăura Veche – Tăura Nouă cu lungimea tronsonului de 1575 m.

      În rezultatul  desfășurării licitației publice  a fost selectat contractorul  SA ,,Drumuri – Bălți” și la fel prin concurs a fost  selectat  responsabilul tehnic atestat în domeniu Cijevschi Gheorghe.

     La data de 17.11.2021 au demarat  lucrările de reparație  a drumului nominalizat. La moment pe o porțiune de drum cu lungimea de 700 m  au fost executate lucrări de scarificare a părții carosabile  și amenajat a un strat de fundație de piatră spartă cu grosimea de 15 cm.

Recent la acest tronson sînt  efectuate lucrări  de amorsare a suprafețelor și se așterne  un strat din beton asfaltic cu grosimea de 6 cm.

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri