Mesaje de felicitare

Mesajul Președintelui raionului cu prilejul Zilei Profesionale a lucrătorilor din domeniul Culturii

Stimați lucrători din sfera culturii,

Ziua lucrătorilor din domeniul culturii, sărbătorită anual în a treia duminică a lunii mai, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă aduce cele mai sincere felicitări, alături de urări de sănătate, prosperitate și împlinire sufletească.

Această zi, evidențiază contribuția fundamentală a culturii, la dezvoltarea umană și construirea unei societăți deschise, având la bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului și a dialogului intercultural.

Dumneavoastră sunteți cei care veghează promovarea valorilor culturale, tradițiilor strămoșești și perpetuatrea în timp a celor mai sacre valori ale neamului. Aveți responsabila menire să dezvoltați arta, să transformați și să îmbunătățiți viața spirituală în localitățile raionului și să creați condiții optime  pentru dezvoltarea culturii.

Exprim admirația și deplina recunoștință angajaților Secției Cultură a Consiliului raional, căminelor culturale, instituțiilor de artă, muzeelor, teatrelor populare – tuturor lucrătorilor care contribuie la valorificarea, păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al raionului nostru. 

Vă doresc sănătate, bunăstare, inspirație, creativitate  inepuizabilă, succes în plan profesional și personal!

 

Cu deosebit respect,

Președintele raionului Sîngerei,

Grigore Corcodel