Noutăți

Ședința operativă din 22.05.2023

O nouă săptămână la Consiliul raional Sîngerei începe cu ședința operativă. 

Pentru început, vicepreședintele raionului, Iulian Erimei, a salutat audiența și a oferit cuvântul reprezentanților din domeniul medicinii.

La rândul lor, Vasile Malcoci, director adjunct IMSP Spitalul raional Sîngerei și Eleonora Tartacovschi, șef Centrul de Sănătate Sîngerei au menționat despre numărul de pacienți internați, asigurarea cu medicamente și produse alimentare, desfășurarea achizițiilor pentru procurarea și instalarea ascensorului în blocul chirurgical și unei ambulanțe, derularea campaniilor de Donare a sângelui și înregistrarea cazurilor de infecții respiratorii.

Ulterior, Evghen Gorodenco, șef Secția Administrativ Militară, a adus la cunoștință despre derularea exercițiilor de mobilizare cu rezerviștii și încorporarea în Serviciul militar iar Ludmila Prociuc, administrator Incubatorul de Afaceri Sîngerei, a vorbit despre înregistrarea a doi rezidenți noi, participarea la ședințele în domeniul dezvoltării afacerilor în mediul rural, etc.

După aceasta, Viorel Onceanu, șef Serviciu Tineret și Sport, a făcut referire la derularea Zilei Sportului și a Mișcării Olimpice, aducând mulțumiri tuturor pentru implicare în activitățile sportive.

Cu informații din domeniul agriculturii și cadastru a intervenit Ion Harabagiu, șef Serviciu, care a subliniat despre efectuarea deplasărilor în teritoriu unde a fost verificată starea culturilor agricole cât și despre planificarea unui seminar dedicat culturilor din sere.

Lilia Cucoș, șef DEAI și EE, a vorbit despre elaborarea contractelor de valoare mică, deplasările specialiștilor direcției la diverse instruiri și expotîrguri, ș.a iar Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, a informat despre activitățile culturale petrecute, donările de carte, desfășurarea concertelor academice în instituțiile de învățământ artistic și înaintarea diverselor propuneri către ministerul de resort.

Maria Bajura, șef Direcție Educație, a comunicat despre participarea examenele elevilor din clasele primare, organizarea ședinței Colegiului Consultativ, pregătirile pentru sărbătoarea ultimului sunet și examenele de bacalaureat.

Pe parcurs au mai fost relatate informații din domeniile: administrație publică, juridic și resurse umane, arhivă, construcții, reparația și întreținerea drumurilor, etc.