Media, Noutăți

Seminar „Dezvoltarea Capacităților Autorităților Administrației Publice Raionale pentru a Deveni Sensibile la Dimensiune de Gen”

În prima parte a zilei, în sala de ședință a Consiliului raional Sîngerei a avut loc atelierul de lucru pe tema „Dezvoltarea Capacităților Autorităților Administrației Publice Raionale pentru a Deveni Sensibile la Dimensiune de Gen”, moderat de către dna Tatiana Savca, șef Secția Managmentul Calității din cadrul Academiei de Administare Publică.

La seminar a fost prezent dl Tudor Tutunaru, vicepreședintele raionului și funcționari ai Consiliului raional din diverse segmente: juridic, economic, educațional, finanțe, administrație publică și resurse umane.

Dna Tatiana Savca, a dat citire agendei de lucru, explicînd fiecare punct în parte, acestea fiind:

  • Scopul și obiectivele activității de choaching
  • ​ ​Integrarea dimensiunii de gen în strategia de dezvoltare socio-economică a raionului.
  • ​Prezentarea evaluării SDSE.
  • Integrarea dimensiunii de gen în politicile instituționale ale autorităților administrației publice. Evaluarea situației în instituție. Modalitatea de ajustare la dimensiuni de gen a documentelor de reglementare a activității instituției( ca fișa postului, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern și regulametul subdiviziunilor).

Secția Administrație Publică