Noutăți

Orarul ședințelor comisiilor consultative de specialitate

 Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

12.10.2022, ora ­13:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022″

    Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la completarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/5 din 10.08.2022 ” Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/3 din 31.01.2020 ” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea,aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu și parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional”

Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE

 1. Cu privire la achiziționarea echipamentului medical

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model DACIA SANDERO din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea DASPF Sîngerei

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la preluarea blocului locativ de locuinţe sociale (Blocul din str. Independenţei, 75 A or. Sîngerei) în proprietatea Consiliului raional

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2016”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii și statelor de personal ale DASPF”

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

 1. Cu privire la aprobarea a 40 unități de personal în Serviciul Social ”Asistență Personală”

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

 1. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-586 din 22 august 2022

Raportor: Comisia constultativă Economie,buget și finanțe

 1. Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. ”INDMETALCONGAZ”

Raportor: Cernei Oleg, consilier raional

 1. Privind transmiterea activului televizor „Smart TV 4K SAMSUNG”  din proprietatea raionului (Consiliul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a IP Gimnaziul „Iurie Boghiu” s.Flămînzeni

Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Serviciul financiar

 1. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I – Consiliul comunal Coșcodeni

Raportor: Gîrbu Vitalie, manager proiect

 1. Cu privire la inițierea procedurii de concurs privind transmiterea în gestiune economică a patrimoniului Consiliului raional – Apeduct ”Soroca-Balți-Sîngerei” format din trei etape

Raportor: Cernei Oleg, consilier raional

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.8/31 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP LT ”N.Casso”, s.Chișcăreni

Raportor: Viorica Crăciun, director IP LT ”N.Casso”, s.Chișcăreni

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul Marinești din s.Marinești

Raportor: Raisa Răzlog, director IP Gimnaziul Marinești

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

12.10.2022, ora  10:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

   Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/18 din 01.08.2022 ”Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al DASPF”

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la protecția datelor cu caracter personal în Consiliul raional Sîngerei

Raportor: Donos Teodor, Șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind aprobarea structurii și efectivului-limită a subdiviziunilor Consiliului raional

Raportor: Donos Teodor, Șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei nr. 8/1 din 23.11.2019”Cu privire la componenţa nominală și numerică  a comisiilor consultative de specialitate

ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”

 Raportor: Donos Teodor, Șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la preluarea blocului locativ de locuinţe sociale (Blocul din str. Independenţei, 75 A or. Sîngerei) în proprietatea Consiliului raional

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M.”Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la alegerea Vicepreședintelui raionului

Raportor: Grigore Corcodel, președintele raionului

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

11.10.2022, ora  16:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea a 40 unități de personal în Serviciul Social ”Asistență Personală”

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

 1. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-585 din 22 august 2022

Raportor: Comisia constultativă pentru Învățămînt,cultură,sport,tineret,ocrotirea sănătății,probleme sociale,turism și culte

 1. Cu privire la opererarea modificărilor la Decizia nr.8/31 din 17.12.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,organigramma și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul de Sănătate Cubolta

Raportor: Galus Ion, consilier raional