Noutăți

Infrastructura drumurilor – obiectiv cheie

Receptivi la necesitățile cetățenilor, în urma demersurilor înregistrate, vicepreședintele raionului, Iulian Erimei, însoțit de șef Secție Construcții și Gospodărie Comunală, Minodora Simonov, specialist principal, Vasile Țîbîrnă și Igor Popușoi, director S.A. „Drumuri Bălți”, filiala Sîngerei, s-au deplasat într-o vizită de lucru la drumul public local de interes raional L281 Chișcăreni – Ciuciuieni – Dumbrăvița.

      Inițial, în comuna Ciuciuieni, conducerea raionului a monitorizat lucrările de reparație a unor străzi cu amenajarea îmbrăcămintei rutiere cu un strat de piatră spartă, care au tangență cu drumul local de interes raional menționat. În acest context, la solicitarea autorității publice locale de nivelul I, vor fi executate 2 podețe pentru accesul în aceste străzi.
     Ulterior, s-au deplasat spre Bocancea, unde au purtat discuții cu arhimandritul Pahomie Jugănari, stareț al Mănăstirii Bocancea, care a subliniat necesitatea stringentă a reparației drumului de acces către lăcașul de cult.
    În acest sens, specialiștii Secției Construcții și Gospodărie Comunală au efectuat măsurările de rigoare pentru reparația unui tronson la același drum local de interes raional în localitatea Bocancea Schit, com. Dumbrăvița.
Măsurările au fost efectuate în comun cu reprezentantul S.A.„Drumuri Bălți”, Igor Popușoi, antreprenorul ce execută lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2023.
    La acest tronson de drum, necesită a fi efectuate lucrări de amenajare a unui strat de fundație din piatră spartă și a stratului de uzură din beton asfaltic, cu consolidarea acostamentelor.
   Infrastructura drumurilor reprezintă obiectiv cheie pentru Consiliul raional, iar în acest sens zilnic se depune efort pentru identificarea surselor și asigurarea calității efectuării lucrărilor.