Mesaje de felicitare

5 iunie – Ziua Mondială a Mediului și Ziua profesională a lucrătorului din domeniul protecției mediului

Stimați lucrători din domeniul protecției mediului,

În fiecare an, la 5 iunie marcăm Ziua mondială a mediului înconjurător, zi care evidențiază importanța primordială a florei, faunei, apei, aerului și responsabilitatea noastră de a acționa în armonie cu natura.
Dumneavoastră sunteți cei ce stați la straja Mediului Înconjurător, cei ce aveți grijă ca acesta să rămînă moștenire pentru generațiile viitoare. Evidențiem verticalitatea, perseverența și abnegația în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și vă dorim să fiți ghidați de noi initiațive pentru asigurarea echilibrului factorilor de mediu.
Din numele Consiliului raional și al meu personal, Vă adresez sincere felicitări, alături de alese urări de sănătate, curaj și putere pentru îndeplinirea tuturor scopurilor și obiectivelor, cît și aprecierea cetățenilor pentru efortul considerabil în protejarea naturii.
Cu deosebit respect, Iulian Erimei,
vicepreședintele raionului Sîngerei