Noutăți

Ședința de lucru cu agenții economici din domeniul agroalimentar

👉Astăzi, 09 februarie 2024, Serviciul Agricultură și Cadastru a organizat o ședință de lucru cu agenții economici din domeniul agroalimentar cu scopul identificării problemelelor cu care se confruntă ramura agricolă.
👉În debut, Președintele raionului Cristian Cainarian, a salutat participanții și a menționat despre importanța primordială a unei colaborări eficiente între autoritatea publică de nivelul II și agenții economici, în scopul identificării în termeni optimi a soluțiilor pentru problemele existente în domeniul agricol. În continuare, vicepreședintele raionului, dnul Ivan Cebotari, a mulțumit la rândul său agricultorii pentru munca enormă pe care o fac, ulterior a chemat la identificarea problemelor , elaborarea unei strategiei corespunzătoare domeniului agricol cât și soluționare mai eficientă a problemelor cu care se confruntă aceștia.
📌Tema abordată a creat discuții aprige, în cadrul cărora participanții au identificat următoarele probleme prioritare:
Lipsa apei calitative și accesibile pentru irigare;
Lipsa pădurilor ce provoacă secete repetate;
Îngrijirea pădurilor plantate minim 3 ani de la plantare ;
Exportul producției agricole;
Subvenționarea la hectar;
La final , președintele raionului, dl Cristian Cainarian a menționat că soluționarea problemelor existente se pot face doar printr-o colaborare constructivă și eficientă între toți actorii implicați: autoritatea publică centrală, autoritatea publică de nivelul I și nivelul II și producătorii agricoli.