Noutăți

„Agricultura și Mediu Rural – Oportunități de Subvenționare”

🌿Într-un efort susținut de a sprijini dezvoltarea durabilă a agriculturii și a mediului rural, reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au efectuat o vizită importantă la Consiliul Raional Sîngerei, unde au informat agricultorii, fermierii și agenții economici în agricultură despre lansarea „Campaniei de Informare – 2024”.

Această inițiativă, sub sloganul „Agricultura și Mediu Rural – Oportunități de Subvenționare”, urmărește să aducă în prim-plan o serie de programe de finanțare destinate sprijinirii comunităților agricole și a mediului rural în ansamblu.
👉În debut, președintele raionului, Cristian Cainarian, a salutat audiența, menționînd despre importanța primordială a unei colaborări eficiente între autoritățile publice centrale, autoritatea publică de nivelul II și agenții economici, în scopul identificării în termeni optimi a soluțiilor pentru problemele existente în domeniul agricol.
↘ La rîndul său, Ivan Cebotari, vicepreședintele raionului, a prezentat succint situația agricolă din raion, subliniind despre importanța agriculturii durabile, respectarea asolamentului, îmbunătățirea structurii culturilor și extinderea suprafeței de irigare.
‼Ulterior, Președintele Uniunii Teritoriale Sîngerei a FNSAA Agroinsind, Tudor Mocanu, a vorbit despre constituirea patronatelor din agricultură în raionul Sîngerei.
Pe parcurs, șeful Direcției Juridice AIPA, Dumitru Popovici, a prezentat proiectele de subvenționare după cum urmează:
✅Subvenții postinvestiționale
✅Subvenții Investiții pe etape
✅Subvenții complementare
✅Subvenții în avans
✅Subvenții – plăți directe în sectorul zootehnic
✅Subvenții în avans Programul Leader
✅ Subvenții pentru îmbunătățiri funciare
📣Ulterior a urmat o platformă de discuții – opinii, propuneri de îmbunătățire a procesului de subvenționare, dificultăți întâmpinate în cadrul procesului de colectare a documentelor și de depunere a dosarului de solicitare a suportului financiar.