Anunțuri

ANUNȚ

Prin prezenta, Vă comunicăm că ședința Comisiei consultative pentru Economie, finanţe şi buget, va avea loc la 01.12.2022, ora 13.00, et.III sala de ședințe, cu următoarea Ordine de zi:
7. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate,raportate la mijloace fixe,aflate în gestiunea
IMSP ”CS Sîngerei”
Raportor: TARTACOVSCHI Eleonora, șef IMSP CS Sîngerei
8. Cu privire la demisia dnei Olesea Luchian din funcția de Manager al ”Centrului de Tineret
Sîngerei”
Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane
9. Cu privire la aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi,
Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni –Coșcodeni, Rădoaia, Sîngerei, Sîngereii Noi
Raportor: DONOS Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane
11. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2016 ”Privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare,structurii și statelor de personal ale Direcției Asisnteță Socială și Protecție a familiei și Serviciul Social ”Asistență Personală”
Raportor: ZAIȚ Maria, șef interimar Direcția Asistentă Socială și Protecției a Familiei
14. Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr. 4/11 din 01.08.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ din cadrul Direcției Educație Sîngerei”
Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație
Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul Bălășești, s. Bălășești).
Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație