Anunțuri

Anunț Cu privire la desemnarea reprezentanților ONG în Comisia consultativă pentru domeniul locuințelor a Consiliului raional Sîngerei și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei

În scopul executării Deciziei nr. 5/17 din 29.06.2023 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Sîngerei și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei”, se anunță selectarea a doi  reprezentanți a ONG în componența Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului raional Sîngerei și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei și pentru începerea procesului lucrativ a activității Comisiei conform normelor cadului normativ. 

 În conformitate cu Regulamentul de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Sîngerei, și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei,  Anexa nr. 2 la  Decizia Consiliului raional Sîngerei nr. 5/17 din 29.06.202, 2 membri ai comisiei trebuie să fie reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, dintre care inclusiv un reprezentant al asociației obștești ale persoanelor cu dizabilități.

Astfel, este necesar de desemnat în condițiile regulamentului, în componența legală și fără suspiciuni de părtinire în componența  Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Sîngerei, și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei doi membri reprezentanți  ONG.

 Doritorii de a fi desemnați vor depune cererea și copia Statului, în anticamera   Consiliului raional (et II) or. Sîngerei, str.Independenei 111, sau  la adresa electronică   consiliul_raional_singerei@yahoo.com,www.singerei.md  pînă la data de  21 Iulie 2023, ora 16-00.  Telefon de contatct 0-262-2- 20 -58.