Anunțuri

Anunț destinat Organizațiilor Societății Civile, grant de pînă la 2000 Euro

ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor de suport destinate societății civile pentru călătorii naționale, internaționale sau regionale, pentru a participa la evenimente, schimburi de experiență, conferințe, stagii profesionale și vizite de studiu la organizații partenere.

Solicitările pot fi adresate prin e-mail cu cel puțin 10 zile înainte până la expirarea termenului de depunere a dosarului la următoare adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu mențiunea ”Grant pentru călătorii- întrebări” în subiectul e-mailul-ui.

Vă mulțumim pentru colaborare și rămânem deschiși pentru  informații suplimentare la numărul de telefon( 0262) 8-12-32, 067322432 Specialiștii  Crisavițchi Svetlana, Baciu Victor, sau la adresa de email:secția.economie.sg@gmail.com.