Anunțuri

Anunț important

Prin prezenta, Vă comunicăm că ședințele comisiilor vor avea loc în modul următor:

Comisia consultativă pentru Construcţii, arhitectură, gospodărie comunală,

energie şi protecţia mediului 27.06.2023, ora  13:30, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-240 din 04 mai 2023.

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul public de gestionare a deșeurilor la Î.M. ,, Indmetalcongaz” .

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

27.06.2023, ora  15:30, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la numirea în funcție de Șef, Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la numirea în funcție de Manager al ”Centrului de Tineret Sîngerei”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la demisia Șefului IMSP ”Centrul de Sănătate Biruința”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la numirea în funcție a Șefului IMSP “Centrul de Sănătate Chișcăreni”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

8.Cu privire la împuternicirea directorilor pentru înregistrarea Statutelor Instituțiilor Publice

(Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 8/31 din 17.12.2015”Cu privire la aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

17.Cu privire la aprobarea  Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Sîngerei și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

24.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret

Raportor: Hadîrcă Viorica, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

25.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale”

 Comisia consultativă pentru Etică, legislașie, ordine și drepturile omului

28.06.2023, ora  09:00, et.III sala de ședințe

1.Cu privire la numirea în funcție de Șef, Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

2.Cu privire la numirea în funcție de Manager al ”Centrului de Tineret Sîngerei”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

4.Cu privire la numirea în funcție a Șefului IMSP “Centrul de Sănătate Chișcăreni”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

5.Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea scrisorii de informare despre intenția de executare

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

28.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-241 din 04

mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional.

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

28.06.2023, ora 13:00, et.III, sala de ședințe

1.Cu privire la numirea în funcție de Șef, Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

2.Cu privire la numirea în funcție de Manager al ”Centrului de Tineret Sîngerei”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

3.Cu privire la demisia Șefului IMSP ”Centrul de Sănătate Biruința”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

4.Cu privire la numirea în funcție a Șefului IMSP “Centrul de Sănătate Chișcăreni”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

5.Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea scrisorii de informare despre intenția de executare

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional

Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind lichidarea iregularităților constatate

Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Serviciul financiar

 1. Cu privire la împuternicirea directorilor pentru înregistrarea Statutelor Instituțiilor Publice

(Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 8/31 din 17.12.2015”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului, gestiunea Direcția Educație în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu RENAULT SYMBOL SEDAN din gestiunea Direcției Educație în gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei

Raportor: Bajura Maria, Șef Direcția Educație

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Bajura Maria, Șef Direcția Educație

 1. Cu privire la acceptarea rolului de  partener  în cadrul  Proiectului  ,,Achiziționarea unui

ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor ”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

 1. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit, activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model RENAULT SYMBOL SEDAN din gestiunea Consiliului raional Sîngerei în gestiunea Inspectoratului de Poliție Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

 1. Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul public de gestionare a deșeurilor la Î.M. ,,

Indmetalcongaz”

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Sîngerei și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită alautoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

 1. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a

raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: Banaru Octavian, Șef Direcția Finanțe    

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Raportor: Banaru Octavian, Șef Direcția Finanțe    

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P.

Gimnaziul Slobozia Chișcăreni, rn.Sîngerei

Raportor: Țurcan Valentina, director IP Gimnaziul Slobozia Chișcăreni

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Asistenta Sociala si Protectia Familei Sîngerei

Raportor: Maria Zaiț, Șef interimar DASPF

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea

I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Sîngerei

Raportor: Nicolae Melinte, director L.T. „Mihai Eminescu”

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea a concursurilor

de proiecte pentru organizațiile de tineret

Raportor: Hadîrcă Viorica, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a

proiectelor organizațiilor necomerciale”

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul

militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada octombrie 2023-ianuarie 2024 în secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Gorodenco Evghen, colonel Secția administrativ-militară

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-240 din 04 mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-241 din 04 mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-242 din 04 mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Indmetalcongaz”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal, Secția Juridică și Resurse Umane

 

Anunțuri, declarații