Consultări publice

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice pentru proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”