Anunțuri

ATENȚIE

Prin prezenta, Vă comunicăm despre modificarea orei de desfășurare a Comisiei consultative pentru Învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte. Astfel aceasta va avea loc la 21.11.2022, ora 13.30, et.III sala de ședințe, cu următoarea Ordine de zi:

Cu privire la reorganizarea IMSP CS CUBOLTA
Raportor: GALUS Ion, consilier raional
Cu privire la reorganizarea IMSP CS SÎNGEREI
Raportor: GALUS Ion, consilier raional
9) Cu privire la aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi,
Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni –Coșcodeni, Rădoaia, Sîngerei, Sîngereii Noi
Raportor: DONOS Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane
13) Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/17 din 23.03.2021”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M.”Centrul Stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii”
Raportor: CUCOȘ Lilia, șef Direcția Economie,Atragerea Investițiilor și EE
SUPLIMENTAR:
Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr. 4/11 din 01.08.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ din cadrul Direcției Educație Sîngerei”
Raportor: BAJURA Maria, șef Direcția Educație