Rezultatele concursurilor

COMISIA DE CONCURS, anunță:

Lista candidaţilor

care au promovat concursul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Șef/Șefă Secția Juridică și Resurse Umane

 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Oxana TABARCEA 7,29  Promovat concursul
2.
3.
4.
5.

 

 

[1] Se întocmeşte în funcţie de nota finală obţinută la concurs, în ordine descrescătoare.