Rezultatele concursurilor

COMISIA DE CONCURS ANUNȚĂ

Lista candidaţilor care au promovat concursul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Administrație Publică

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Cătălin SANDU 7,36  Promovat concursul
2.