Anunțuri

Comisia de concurs, anunță: Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef/Șefă a Secției Juridice și Resurse Umane

Anexa nr.2

la procesul-verbal nr.1

din 22.02.2024

Consiliul raional Sîngerei

autoritatea publică organizatoare a concursului

 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

Șef/Șefă a Secției Juridice și Resurse Umane

 

Proba scrisă și interviul pentru ocuparea funcției publice vacante va fi desfășurate la data de 28.02.2024, ora: 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional

 (Consiliul raional Sîngerei, etajul III)

 

Nr. d/o Nume, prenume
1. Tabarcea Oxana
2. Odagiu Ivan