Noutăți

Comisia parlamentară pentru agricultură și industria alimentară, în vizită la Sîngerei

Astăzi, într-o vizită de lucru în raionul Sîngerei, s-a aflat Comisia parlamentară pentru agricultură și industria alimentară. La evenimentul desfășurat în incinta Casei raionale de Cultură „Nicolae Iorga” a participat conducerea raionului, în persoana președintelui Cristian Cainarian, vicepreședinților Vera Serbușca și Ivan Cebotari, agenților economici  din domeniul agroalimentar din teritoriu, reprezentanți ANSA și Inspecția  Ecologică, primarilor și specialiștilor funciari din APL niv.I

În debut, președintele raionului, Cristian Cainarian, a salutat audiența și a mulțumit că au dat curs invitației de a participa la ședința de lucru a Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. A subliniat că această întrunire are drept scop consolidarea relațiilor dintre administrația publică centrală, administrația publică locală și producătorii din domeniul agricol, apicultură și zootehnie.

Ulterior, Alexandr Trubca, președintele comisiei, a prezentat membrii comisiei și a discutat despre crearea comisiilor consultative, necesitatea armonizării legislației și problemele întâmpinate între producători și comercianți, deschizând astfel discuțiile și propunerile.

Următorul vorbitor, Constantin Vrabie, conducătorul SRL „Prundelia”, a evidențiat problemele cu care se confruntă ca legumicultor, cum ar fi irigarea, supracosturile la inputuri și la materialul semincer, propunând reglementarea costului apei și reducerea acestuia în timpul iernii pentru a permite acumularea unei rezerve utile.

Cernogal Gheorghe, GȚ „Cernogal Gheorghe”, a subliniat lipsa apei pentru irigare și importanța împăduririlor masive, precum și necesitatea unei impozitări diferențiate în funcție de calitatea solului iar Irimenco Grigore, SRL „VirtuosImpex”, a vorbit despre prețurile necorespunzătoare ale produselor agricole, care uneori nu acoperă nici măcar costurile de producție, susținând că agricultorii sunt nedreptățiți și propunând organizarea unei zone economice libere și restabilirea morilor din raion pentru a face față problemelor transportului cerealelor.

Ala Guzun, SRL „Vasialex Agro”, a atins subiectul creșterii ratei creditelor și a solicitat eliminarea penalizărilor pentru producătorii agricoli, propunând acordarea unei atenții sporite întreprinzătorilor mici, în special prin facilitarea accesului la trenuri sub stânjeni și legalizarea acestora, precum și crearea de asociații pentru a achiziționa inputuri la prețuri mai avantajoase.

Vitalie Gojinevschi, primarul din Copăceni, a vorbit despre problema delimitării terenurilor și a solicitat în acest context de a transmite drepturile și angajaților din întreprinderile de stat din acest domeniu.

Racu Nicolae, GȚ „Racu Nicolae”, a spus despre problemele generate de reorganizarea gospodăriilor, care aduce multe cheltuieli și birocrație.

Grigore Corcodel, consilier raional, a adus în discuție prețul exagerat al pâinii în comparație cu cel al grâului și a întrebat de ce populația nu beneficiază de prețuri mai mici la grâu.

Cucoș Mihail, SRL „Semincerul Unic”, a cerut returnarea TVA-ului către agricultori, subvenționarea la hectar, impozitul funciar unic în agricultură și modificarea regulamentului de subvenționare pentru a răspunde cerințelor actuale.

Gogu Eugen, SRL „Prodagro Prim”, a accentuat problemele create de monopoluri și birocrație și a propus favorizarea persoanelor active în agricultură pentru a aborda problema lipsei de forță de muncă, sugerând ca APL să decidă impozitul funciar luând în considerare calitatea solului și să abordeze problema dreptului de proprietate asupra pășunilor pentru a investi în vegetația verde, precum și să intervină în problema imputurilor pentru a preveni abuzul de poziție dominantă pe piață și problemele legate de băncile de economii.

În răspuns la întrebările și propunerile agricultorilor, dl Trubcă a subliniat că, în ceea ce privește irigarea, opțiunea de utilizare a apei subterane nu este fezabilă din cauza salinității ridicate, astfel încât trebuie acordată o atenție deosebită acumulării și împăduririi. Referitor la subvenționare, politica va fi orientată către alocarea banilor pentru îndeplinirea lucrărilor necesare pentru creșterea producției. În ceea ce privește prețurile ridicate, acestea sunt dictate de bursă, iar întreprinderile industriale care nu pot concura sunt închise, țara fiind într-o situație economică dificilă. Referitor la impozitul unic, acesta ar putea fi o soluție pentru Moldova, iar cu privire la lipsa pieței de desfacere, producătorii autohtoni au acces la raft, iar aproximativ 80% din produsele comercializate sunt de origine autohtonă. Problema impozitării în funcție de calitatea solului ar putea fi soluționată prin hărți clare.

Gheorghe Ichim, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în discursul său a pus accent pe dezvoltarea ramurei ce ține de procesare, în special a propus procesarea semințelor de floarea soarelui ce ar aduce profit atît producătorilor cît și consumatorilor.

Menționăm că vizita oficialilor a continuat cu deplasări în teritoriul raionului.