Comisia pentru Situații Excepționale, Media, Noutăți

Comisia pentru Situații Excepționale

Membrii comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Sîngerei, s-au întrunit astăzi în ședință ordinară.

Președintele comisiei, dl Grigore Corcodel, a salutat audiența, menționînd că pe ordinea de zi se regăsește chestiunea privind măsurile de pregătire pentru controlul stării protecției civile în raionul Sîngerei preconizat pentru data de 23-24 martie, cît și desfășurarea aplicației la protecția civilă cu tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pămînt, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizotiilor” stabilită pentru  25 martie.

În acest context, vicepreședintele CSE, dl Sergiu Mihaliuc, a informat membrii despre acțiunile planificate și metodele de intervenție. Totodată, dumnealui a îndrumat audiența de a interveni cu propuneri referitoare la derularea activităților în domeniul protecției civile.

Dl Grigore Corcodel, președintele CSE a făcut apel la responsabilitate și promptitudine în pregătirea tuturor insituțiilor vizate, accentuînd că menirea comisiei este de a interveni ori de cîte ori este necesar, astfel încît cetățenii raionului Sîngerei să se simtă în siguranță.

Hotărârea nr.1 din 22.02.2022 

Proces Verbal din 22.02.22

Mariana Bencovschi

Secția Administrație Publică