Media, Noutăți

Comisia Raională Pentru Siguranță Rutieră

La data de 05.11.2021 la ora 10:00 a avut loc întrunirea Comisiei pentru Siguranța Rutieră în componeța:

Ion BÎRSANU               – Președintele Comisiei, Vicepreședintele raionului.

Dragoș BERLODEAN – Secretarul Comisiei, Specialist  Superior  Serviciul Asistență Tehnică și Eficiență Energetică,

           

MEMBRI:

Vitalie TABARCEA – Șef Secție Administrația Publică, Aparatul Președintelui raionului  Sîngerei;

Vladislav GUILA      –  Comandant de pluton al plutonului Sîngerei, Glodeni, Fălești al Companiei de  patrulare nr.2 Bălți a Regimentului de patrulare Nord al INP al IGP;

Vitalie ȚURCANU    – Ofițer superior Auto de Stat al Serviciului de Supraveghere Tehnică și Accidente Rutiere, Inspectoratul de poliție Sîngerei;

Vasile BOSTAN        – Ofițer, Sistematizare Circulației Rutieră al serviciului de Supraveghere Tehnică și Accidente Rutiere, Inspectoratul de Poliție Sîngerei;

Vasile COSOVAN     – Directorul, Stația de testare auto Betezda;

Marin URECHEANU– Director, Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională, filiala Sîngerei;

Igor POPUȘOI           – Șef sector, S.A. “Drumuri Bălți”;

Victor GUȚU              – Inspector, Inspectoratul Tehnic de Stat “Intehagro” .

În cadrul Comisiei au fost expuse următoarele chestiuni:

  1. Examinarea cererelor privind modificarea rutelor regulate raionale, cererele parvenite de la BTA 35 , și introducerea curselor noi regulate, aducerea la cunoștința a avizului ANTA referitor la cererele depuse de către Operatorul de transport BTA 35.
  2. Examinarea solicitării Primarului com. Copăceni parvenite la data de 06.09.21 nr.02/1-7/990 cu privire la soluționarea problemei lipsa transportului public către satul Petrovca com. Copăceni sistarea rutei de către S.A. BTA 35 din Sîngerei.
  3. Examinarea solicitării Primarei Gobjila Liubovi com. Coșcodeni privind soluționarea problemei lipsei unei curse regulate de transportare a pasagerilor comunei Coșcodeni spre centrul raional Sîngerei parvenite la data de 27.10.21 nr.02/1-7/1243 atît și propunerea de renovat marcajul rutier, cît și completarea traseului central al comunei cu semne rutiere, începînd cu podețul la întrare în satul Flămînzeni.
    • Examaniarea Plîngereii primită 04.11.21 nr.02/1-7/1992 cu privire la sistarea nemotivată a cursei regulate Dumbrăvița-Sîngerei-Dumbrăvița, operatorul de transport S.A. BTA 35.
  4. Analiza și examinarea procesului de soluționare a problemei enunțate de către dna Mariana Calin șef interimar al Direcției Educație a problemei privind lipsa marcajelor rutiere în preajma instituțiilor de învățămînt, soluționarea problemei a fost expusă în cadrul întrunirii mebrilor comisie la data de 25.10.2021.
  5. În baza problemelor și situațiilor descrise, în cadrul întrunirii membrii comisiei vor parveni cu sugestii și propuneri privind soluționarea problemelor enunțate, în conformitate cu legislația în vigoare.
  6. Analiza situației raionale privind Siguranța Rutieră.

La pct.1 cu privire la cererele depuse de către operatorul de transport S.A. BTA 35 din Sîngerei :

Cererele operatorului au fost remise spre avizare și examinare către Agenția Națională Transport Auto.

 Ca urmare: au primit aviz pozitiv 3 cereri de modificare a serviciilor regulate raionale;

               aviz negativ 1 cerere de modificare din cauza nerespectării normei legale;

La propunerea deschiderii serviciilor raionale au fost depistate abateri de la normele legale.

                                                                                                                                                                Dragoș Berlodean,

specialist superior Serviciul Asistență Tehnică și Eficiență Energetică