Funcții vacante

Concurs pentru ocuparea funcției de: șef al IMSP „Centrul de Sănătate Chișcăreni”