Noutăți

Condiții benefice pentru persoanele cu deficiențe locomotorii

În această după amiază, avînd drept temei Dispoziția nr.62 din 18.05.2022, a fost transmis autovehiculul echipat pentru persoane cu dizabilități locomotorii, în gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecți a Familiei.

Menționăm că transmiterea și semnarea actului de primire-predare a fost efectuată în prezența membrilor grupului de lucru pentru achiziții în componența: dlui Iulian ERIMEI – Vicepreședintele raionului; Ala DOAGĂ – contabil-șef; Lilia CUCOȘ – șef DEAIEE; Iurie NEGRESCU – specialist superior DEAIEE și a antreprenorului SRL ”BLUEAUTO”cîștigător al procedurii de achiziție publică.