Anunțuri

Consiliul de Administrație a ÎM „Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”, ANUNŢĂ:

 • Concurs  pentru ocuparea funcţiei vacante de:

Administrator al Întreprinderii ÎM „Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

 

 1. Condiţiile de bază pentru a candida la funcţia respectivă:

 

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română;
 • deţine studii superioare sau echivalentul lor în managementul sănătății publice/ stomatologie;
 • a activat în funcţii de conducere cel puțin 2 ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată,
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiei, prezintă Comisiei de concurs dosarul de participare, în decurs de  15 zile calendaristice, începând cu data de 22.01.2024 până la data de 05.02.2024(inclusiv), care include următoarele documente:

 

 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr. 4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 3/18 din 03.09.2020.
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate.

 Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 Concursul va avea loc în incinta clădirii Consiliului raional şi va include în mod obligatoriu preselecţia candidaţilor și interviul susţinut în faţa membrilor Consiliului de Administrare al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”.

Actele vor fi depuse la Consiliul raional Sîngerei, str. Independenţei, 111, bir. 216 (Secția Juridică și Resurse Umane)

Informaţii suplimentare la tel. 0262 2-25-41. E-mail: serviculjuridic@gmail.com.

  Președintele Consiliul de Administrație

a ÎM „Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

SERBUSCA Vera