Anunțuri

Convocarea Comisiei consultative pentru Economie, finanțe și buget

Prin prezenta, Vă comunicăm că ședința Comisiei consultative pentru Economie, finanţe şi buget, va avea loc la 23.12.2022, ora 08.00, et.III sala de ședințe, cu următoarea Ordine de zi:

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023
Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/8 din 10.06.2022”Cu privire la modificarea
contractului”
Raportor: Erimei Iulian, Vicepreședintele raionului

Cu privire la primirea activelor (lucrări de reparații capitale,efectuate de IMSP Centrele de
Sănătate Biruința, Flămînzeni-Coșcodeni și Spitalul raional Sîngerei) în proprietatea publică a raionului
Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Serviciul financiar

6)Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023
Raportor: Simonov Minodora, șe Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

Suplimentar: Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 10.12.2021”Cu privire la
expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat”
Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE