Noutăți

Cultura contează

Astăzi, în incinta Casei raionale de Cultură “Nicolae Iorga” s-a desfășurat  seminarul raional privind activitatea bibliotecilor, caselor de cultură și muzeelor.

La acesta au participat președintele raionului Grigore Corcodel, președintele Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget Oleg Cernei, șeful Secției Cultură Valeriu Rusu, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură Nicolae Garaz și lucrătorii instituțiilor nominalizate mai sus.

Precizăm că cei prezenți s-au expus asupra prevederilor actelor normative care se referă la organizarea și funcționarea bibliotecilor, caselor de cultură, muzeelor, cât și la reglementarea activității angajaților acestora (salarizarea, atribuțiile stipulate în fișa post, regimul de muncă, dezvoltarea competențelor).

Ținem să accentuăm că dialogul purtat a influențat constructiv viziunea tuturor lucrătorilor din domeniu asupra temelor expuse.