2022, Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional în cadrul ședinței extraordinare din 01.08.2022

 

 1. Cu privire la numirea în funcția de Administrator al Î.M. “INDMETALCONGAZ”

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1-349 din 04 mai 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului Președintelui Raionului Sîngerei

     Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a, ca excepție, în L.T. ,, Nicolae Casso” com. Chișcăreni și L.T. ,, Ion Creangă” s. Rădoaia

Raportor: Curciuc Mihai, șef-interimar Direcția Educație

 1. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2007 de către Secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor:Timofeev Olga, maior, Secția administrativ- militară

 1. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în octombrie 2022 – ianuarie 2023 în Secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor:Timofeev Olga, maior, Secția administrativ- militară

 1.  Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2022      Anexa          Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe
 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea

bugetului raional pentru anul 2022”

     Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la  aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichete de masă   în autoritățile/instuituțiile subordonate Consiliului raional Sîngerei

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2016”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Bajura Maria, șefa DASPF

 1. Cu privire la aprobarea Programului raional de control și răspuns la tuberculoză pentru ani 2022-2025

Raportor: Malcoci Vasile, director –interimar IMSP SR Sîngerei

 1. Cu privire la numirea în funcție publică prin transfer a dne Maria BAJURA

               Raportor: Tutunaru Tudor, vicepereședintele rn-lui

 1. Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr.6/4 din ”05„august 2015 ”Cu privire la înființarea Centrului  de Creație și Agrement din s.Răzălăi”

             Raportor: Curciuc Mihai, șef-interimar Direcția Educație

 1. Cu privire la revocarea sancțiunii disciplinare

         Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.7/16 din 10.12.2021

            Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între raionul Sîngerei ( Republica Moldova) și Județul Prahova (România)

            Raportor: Tutunaru Tudor, vicepereședintele raionului

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

           Raportor: Tutunaru Tudor, vicepereședintele raionului

 1. Cu privire la abrogarea Deciziei nr.7/3 din 10.12.2021 „Cu privire la executarea hotărîrii Judecătoriei Bălți din 22.09.2021 privind restabilirea imediată a domnului Brînză Lilian în funcția de Director al IMSP Spitalului Raional Sîngerei”

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane