Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței extraordinare din 03 mai 2024

Proces verbal nr.3 al ședinței extraordinare din 03 mai 2024 

1.Privind modificarea Deciziei nr. 11/1 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024”

Anexe 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

4.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Sîngerei

Anexa nr.1

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară-interimară a Consiliului Raional

5.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

Anexa nr.1

Raportor: Eleonora Tartacovschi, Șefă interemară IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei     

6.Cu privire la aprobarea repartizării profitului net anual  al Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

Anexa nr.1

Raportor: Rodica Lopotencu, administratoarea Î.M. Centrul Stomatologic Raional Singerei

7.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în raionul Sîngerei, pentru anii 2024-2027

Anexa nr.1                Anexa nr.2                 Anexa nr.3                 Anexa nr.4                  Anexa nr.5

Raportor: Centrul de Sănătate Publică Bălți / Sângerei

8.Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizare a fondului de locuințe

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

9.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de model DACIA  LOGAN nr. de înmatriculare MXL 252) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea IMSP CS  Sîngerei

Anexa nr.1

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

10.Cu privire la încheierea Acordului de colaborare  cu Institutul de Administrație Publică (IAP) din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM)

Raportor: Lilia Cucoș, Șef DEAI și EE

11.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru  delegarea sportivului și antrenorului la Cantonamentul  de selectare Eurotalents Selection Camp I la tenis de masă

Raportor: Viorel Onceanu, Șef Serviciul Tineret și Sport 

12.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru participarea sportivilor la Campionatul European de sambo

Raportor: Viorel Onceanu, Șef Serviciul Tineret și Sport 

13.Cu privire la modificarea Statutului de funcționare a Centrului raional de Tineret Sîngerei

Raportor: Viorel Onceanu, Șef Serviciul Tineret și Sport 

14.Privind primirea bunurilor cu titlu gratuit din proprietatea publică a raionului (fosta Direcție de Asistență Socială și Protecție a Familiei Sîngerei) în proprietatea publică a raionului (Aparatul Președintelui raionului Sîngerei)

Raportor: Ala Doagă, Contabil-șef Serviciul Financiar

15.Privind transmiterea activelor (branșament gaz) din proprietatea publică a raionului (Aparatul Președintelui raionului Sîngerei) în proprietatea publică a unităţilor

administrativ-teritoriale de nivelul I (Primăria or. Sîngerei)

Raportor: Ala Doagă, Contabil-șef Serviciul Financiar

16.Cu privire la Parcul Logistic Agroindustrial, com. Sîngereii Noi, raionul Sîngerei

Anexe                     Calcul                         Acord

Raportor: Vera Serbușca, Vicepreședinta raionului

17.Cu privire la constituirea comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor de interes local pentru terenuri proprietate privată

Raportor: Vera Serbușca, Vicepreședinta raionului

18.Cu privire la executarea Deciziei Curții de Apel Bălți din 09.02.2023 în latura încasării cheltuielilor de judecată

Raportor: Oxana Tabarcea, Șefa Secția Juridică și Resurse Umane

19.Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Bălți, sediul central din 25.07.2022

 Raportor: Oxana Tabarcea, Șefa Secția Juridică și Resurse Umane

20.Cu privire la încetarea mandatului vicepreședintelui raionului Sîngerei (pe domeniul agricol), ales în baza Deciziei Consiliului raional nr. 9/3 din 27 noiembrie 2019

 Raportor: Oxana Tabarcea, Șefa Secția Juridică și Resurse Umane

21.Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Bălți, sediul central din 30.11.2022

Raportor: Oxana Tabarcea, Șefa Secția Juridică și Resurse Umane

22.Cu privire la încetarea mandatului vicepreședintelui raionului Sîngerei (pe domeniul social), ales în baza Deciziei Consiliului raional nr. 9/3 din 27 noiembrie 2019

Raportor: Oxana Tabarcea, Șefa Secția Juridică și Resurse Umane

23.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 2/32 din 11.03.2024„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Școlii Sportive „Dumitru Atanasov” or. Sîngerei”

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

24.Cu privire la organizarea odihnei  copiilor și adolescenților în sezonul estival 2024

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

25.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Anexa

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

26.Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil

Raportor: Ion Harabagiu, Șef Serviciul Agricultură și Cadastru

27.Cu privire la acordul de dare în locațiune a spațiului din incinta IMSP  „Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi”,  proprietate publică a Consiliului Raional Sîngerei

Raportor: Ion Harabagiu, Șef Serviciul Agricultură și Cadastru

28.Privind aprobarea Regulamentului-tip  de organizare și funcţionare a Complexului de agrement și sport din localitățile raionului Sîngerei

Raportor: Vitalie Tabarcea, șef Secția Administrație Publică

29.Cu privire la examinarea interpelărilor  și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Vitalie Tabarcea, șef Secția Administrație Publică

30.Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Aparatului Preşedintelui raionului și ale subdiviziunilor subordonate Consiliului raional

Raportor:Aliona Crăciun, specialistă superioară SJRU

31.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 5/17 din 29.06.2023,,Cu privire la aprobarea Regulamentului  de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului  Raional  Sîngereiși modul  de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei

Raportor: Vera Serbușca, Vicepreședinta raionului

32.Cu privire la transmiterea în comodat a bunului imobil cu nr. cadastral    74015099068.01

Raportor: Vera Serbușca, Vicepreședinta raionului

33.Cu privire la acordul de dare în locațiune a spațiului din incinta IMSP  „Centrul de Sănătate Rădoaia”,  proprietate publică a Consiliului raional Sîngerei

Raportor: Vera Serbușca, Vicepreședinta raionului

34.Cu privire la inițierea procedurii de expunere spre vânzare-cumpărare prin licitație ,,cu strigare”a bunului imobil proprietate a raionului

Raportor: Vera Serbușca, Vicepreședinta raionului

35.Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional Sîngerei 7/3 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Sîngerei”

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară SJRU

36.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit în comodat  a activelor proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de model  SKODA RAPID de înmatriculare BZY 056) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea IP Inspectoratul de Poliție Sîngerei

Contract de comodat

Raportor: Guzun Ala, specialistă principală DEAI și EE