Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței extraordinare din 19 ianuarie 2023

Proces – verbal al ședinței extraordinare din 19 ianuarie 2023

1.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

2.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

4.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Sîngerei)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

5.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului(gestiunea IP Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei, IP Liceul Teoretic „N.Casso” din s. Chișcăreni, IP Liceul Teoretic „I.Creangă” din s. Rădoaia, IP Gimnaziul „Luceafărul” din or. Biruința, IP Gimnaziul „A.Russo” din s. Sîngereii Noi)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

6.Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni tineret-sportive și Acordul de colaborare cu echipa AO „FC Sîngerei” pentru anii 2023-2025

Raportor: Viorel Onceanu, șef Serviciul Tineret și Sport 

7. Cu privire la  examinarea demersului    IMSP „Spitalul Raional Sîngerei”

Raportor: Valeriu SIMAC, Specialist superior Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

8.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane