Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței extraordinare din 20 decembrie 2023

1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024  

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcția Finanțe

2.Cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de Secretar al Consiliului raional

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional

3.Cu privire la  aprobarea Programului  lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din  mijloacele financiare prevăzute în bugetul raional pentru anul 2024

Raportor: Minodora Simonov, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

4.Cu privire la numirea în funcție de Șefă – interimară a IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

5.“Cu privire la numirea în funcție de Șef/ă – interimar/ă a/al IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

6.“Cu privire la acordarea premiului  Șefului interimar al IMSP ”Centrul de Sănătate Sîngereii Noi”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

7.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-644 din 02 noiembrie 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional

8.Cu privire la lichidarea Fondului local de susținere socială a populației Sîngerei

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF Sîngerei

9.Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ,,Grigore Vieru” Heciul Nou,  raionul Sîngerei  

Raportor: Lilia Scurtu, șef Direcție Educație

10.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/4 din 17.02.2011 „Cu privire la transmiterea  patrimoniului IMSP „Centrul Medicilor de Familie”

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal DEAI și EE

11.Cu privire la autorizarea casarii bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate in gestiunea I.P.Liceul Teoretic ,,Olimp”or. Sîngerei

Raportor:Director Liceul Teoretic ,,Olimp” Șișcanu Ludmila

12.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, or. Sîngerei

Raportor: Larisa Gavrilova, director LT „Dimitrie Cantemir”

13.Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2023 și a  altor drepturi salariale, persoanelor care au deținut funcții de demnitate publică

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

14.Cu privire la numirea în funcţie publică de conducere, pe perioadă determinată

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

15.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat1304/OT₁-643 din 02 noiembrie 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional

21.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Asistenta Sociala si Protectia Familei Sîngerei

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF Sîngerei