Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței extraordinare din 25 iulie 2023

1. Cu privire la examinarea Hotărîrii Judecătoriei Bălți din 12 iulie 2023

Raportor: Teodor Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane 

2.Cu privire la delegarea unor atribuții Vicepreședintelui raionului Sîngerei

Raportor: Teodor Donos, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane 

3.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4 /8 din 12.11.2020   Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP,,Incubatorul de Afaceri  Sîngerei”

Raportor: Victor Baciu, specialist superior DEAI și EE

4.Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2023

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

5.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

6.Cu privire la  modificarea și completarea  Deciziei nr. 5/25 din 29.06.2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare  a proiectelor organizațiilor necomerciale ”

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport