Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței extraordinare din 7 decembrie 2022

Procesul – verbal al ședinței extraordinare din 07.12.2022

1.Cu privire la examinarea înștiințării

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

2.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-759 din 11 noiembrie 2022

Raportor: Andrei Vreme, consilier raional 

3. Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

4.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ,,Nicolae Casso”, s. Chişcăreni

Raportor:Crăciun Viorica, Directorul Liceului Teoretic  ,,Nicolae Casso”                       

5.Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul de Sănătate  Cubolta

  Raportor: Ion Galus, consilier raional 

6.Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP  ”Centrul de Sănătate Flămînzeni – Coșcodeni ”

  Raportor: Clavdia Barcari, Șef interimar IMSP  ”Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coșcodeni”       

7.Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional

   Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

8.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănatate Sîngerei

Raportor: Eleonora Tartacovschi, șef Centrul de Sănătate Sîngerei 

9.Cu privire la demisia dnei  Olesea LUCHIAN din funcția de Manager  al “Centrului Raional de Tineret Sîngerei

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

10.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2016 ,,Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și Serviciul Social ,, Asistență Personală’’

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

11.Cu privire la modificarea  Deciziei  nr. 1/17 din 23.03.2021,,Cu privire  la aprobarea  în redacţie nouă  a Statutului  Î.M. ,,Centrul Stomatologic  raional  Sîngerei” şi  actelor aferente activităţii întreprinderii respective”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

12.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (fondul bibliotecii) aflate în administrarea I.P. Liceul Teoretic ”A. Agapie” din s. Pepeni.

Raportor: Pavel MAXIAN, director interimar I.P. Liceul Teoretic ”A. Agapie”, s. Pepeni

13.Privind transmiterea al activului televizor „Smart TV FINLUX LED ” din proprietatea raionului (Aparatul Președintelui raionul Sîngerei) în proprietatea publică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Raportor: Ala Doagă, contabil șef Serviciul Financiar 

14.Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit  în proprietate publică a raionului și transmiterea lor în gestiunea instituțiilor subordonate

Raportor: Ala Doagă, contabil șef Serviciul Financiar 

15.Cu privire la modificarea unor acte administrative privind Structura şi efectivul-limită ale Aparatului Președintelui raionului și Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

16.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model Ford Transit din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea DASPF  Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

17.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/19 din 14.10.2022 ”Cu privire la  inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „INDMETALCONGAZ””

Raportor: Vasile Luca, consilier raional 

18.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul Bălășești, s. Bălășești)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație 

19.Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2022

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

20. Cu privire la examinarea Hotărârii Judecătoriei Bălți din 30.11.2022

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

21.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-773 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget 

22.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-774 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget 

23.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-775 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget 

24.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-776 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget 

25.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-777 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget 

26.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-779 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget 

27.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-780 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget 

28.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-782 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget