Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței ordinare din 14.10.2022

PROCES-VERBAL NR. 5 al şedinţei ordinare a Consiliului raional din „14” Octombrie 2022

1.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate 

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

2.Cu privire la alegerea Vicepreşedintelui raionului Sîngerei

Raportor: Grigore Corcodel, președintele raionului

3.Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

4.Cu privire  la completarea  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

5.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/5 din 10.08.2022 ”Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/3 din 31.01.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordinate Consiliului raional”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

7.Cu privire la achiziționarea echipamentului medical

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

8.Cu privire la  modificarea Deciziei nr. 3/18 din 01.08.2022 ”Cu privire la asigurarea interimatului funcției de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

9.Privind protecția datelor cu caracter personal în Consiliul raional Sîngerei

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

10.Privind aprobarea structurii și efectivului-limită a subdiviziunilor Consiliului raional

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

11.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model DACIA SANDERO din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea DASPF  Sîngerei

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

12.”Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei nr. 8/1 din 23.11.2019 ”Cu privire la componenţa nominală și numerică a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”;

Raportor: Secția Juridică și Resurse Umane

13.Cu privire la preluarea blocului locativ de locuințe sociale (blocul din str.Independenței 75 A or.Sîngerei) în prorietatea Consiliului  raional

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

14.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

15.Cu privire la operarea modificărilor la  Decizia  nr. 2/12 din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

16.Cu privire la aprobarea a 40 unități de personal în Serviciul Social ”Asistență Personală”

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

17.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-585 din 22 august 2022

Raportor: Ion Galus, consilier raional

18.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-586 din 22 august 2022

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional

19.Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „INDMETALONGAZ”

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional

20.Privind transmiterea al activului televizor „Smart TV 4K SAMSUNG” din proprietatea raionului (Consiliul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a IP Gimnaziul „Iurie Boghiu” s.Flămînzeni

Raportor: Ala Doagă, contabil șef Serviciul Financiar

21.Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I – Consiliul comunal Coșcodeni

Raportor: Vitalie Gîrbu, manager de proiect

22.”Cu privire la inițierea procedurii de concurs privind transmitere în gestiunea economică a patrimoniului Consiliului raional – Apeduct  Soroca-Balți-Sîngerei format din trei etape”

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional

23.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.8/31 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație

24.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Direcției Finanțe

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

25.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ,,Nicolae Casso”, s. Chişcăreni

Raportor: Viorica Crăciuc, director L.T. „Nicolae Casso”

26.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul Marinești din s. Mărinești r. Sîngerei.

Raportor: Raisa Răzlog, director Gimnaziul Mărinești

27.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

28. Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 3/1 din 01.08.2022„Cu privire la numirea în funcție de Administrator al Î.M. “Indmetalcongaz”

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional

29.Cu privire la demisia Șefilor IMSP “Centrul de Sănătate Sîngereii Noi”și IMSP “Centrul de Sănătate Cubolta”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane