2022, Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței ordinare din 23 decembrie 2022

Procesul – verbal al ședinței ordinare din 23.12.2022

1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023  

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe 

2.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Sîngerei

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

3.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Flămînzeni-Coșcodeni

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

4.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Drăgănești

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

5.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Cubolta

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

6.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Cotiujenii Mici

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

7.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Copăceni

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

8.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Chișcăreni

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

9.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Biruința

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

10.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Bilicenii Vechi

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

11.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Rădoaia

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

12.Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Sîngereii Noi

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

13.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/8 din 12.11.2020„Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP „Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

14. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-781 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

15.Cu privire la aprobarea  în redacție nouă a Statutului-tip a Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație 

16.Cu privire la  aprobarea Programului  lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din  mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Raportor: Minodora Simonov, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

17.Cu privire la aprobarea Programului concediilor de odihnă pentru anul 2023

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

18.Cu privire la primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de IMSP Centrul de Sănătate Biruința și IMSP Spitalul Raional Sîngerei)  în proprietatea publică a raionului

Raportor: Ala Doagă, contabil șef, Serviciul Financiar

19.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I anul 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

20.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-778 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

21.Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 10.12.2021 „Cu privire la expunerea spre vânzare-cumpărare prin licitație „cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

22.Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/4 din 10.08.2022 “Cu privire la aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP “Centrul de Sănătate Pepeni

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Jurdicică și Resurse Umane 

23.Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/6 din 14.10.2022  Cu privire la  modificarera Deciziei nr.1/3 din 31.01.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE