Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței ordinare din 29 iunie 2023

1.Cu privire la numirea în funcție de Șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

2.Cu privire la numirea în funcție de Manager al  “Centrului Raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

3.Cu privire la demisia Șefului IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

4.Cu privire la numirea în funcție a Șefului IMSP “Centrul de Sănătate Chișcăreni”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

5.Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

6.Cu privire la examinarea scrisoarei de informare despre intenția de executare

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane 

7.Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind lichidarea iregularităților constatate 

Raportor: Ala Doagă,  Şef  Serviciul Financiar, Contabil șef 

8.Cu privire la împuternicirea directorilor pentru înregistrarea Statutelor Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.8/31 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

10. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor      educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație în  proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I  

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

11.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model        RENAULT SYMBOL SEDAN  din gestiunea Direcției Educație  în gestiunea Aparatului Președintelui Raionului Singerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

12.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

13.Cu privire la acceptarea  rolului de  partener  în cadrul  Proiectului  ,,Achiziționarea unui ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor ”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

14.„Cu privire la aprobarea  încheierii  contractului de comodat”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

15.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit, activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model RENAULT SYMBOL SEDAN  din gestiunea Consiliului raional Sîngerei în gestiunea Inspectoratului de Poliție Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

16.Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul public de gestionare a deșeurilor la Î.M. ,,Indmetalcongaz”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

17.„Cu privire la aprobarea  Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Sîngerei și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

18.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

19.Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

20.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe 

21.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe,  aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul Slobozia Chișcareni, rn. Sîngerei

Raportor: Valentina Țurcan, director Gimnaziul Slobozia Chișcăreni 

22.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Asistență Socială și Protecție  a Familiei Sîngerei

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

23.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe,  aflate în gestiunea  I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Sîngerei

Raportor: Nicolae Melinte, director L.T. „Mihai Eminescu”

24.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfășurarea a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport 

25.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor  organizațiilor necomerciale

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport 

26.Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada octombrie 2023 – ianuarie 2024 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ- Militară

27.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-240 din 04 mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

28.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-241 din 04 mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

29.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat1304/OT₁-242 din 04 mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

30.“Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Indmetalcongaz”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

31. Cu privire la delegarea sportivei în cadrul  Campionatului Mondial de șah

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport 

32.„Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane