Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței ordinare din 30.03.2023

Procesul verbal al ședinței ordinare din 30 martie 2023 

1.Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare a Direcției Finanțe și aprobarea Planului de măsuri privind remedierea iregularităților constatate 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2023”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Cu privire la acordul de transmitere în subcomodat a unei încăperi din incinta IMSP  „Centrul de Sănătate Biruința”, aflat în proprietatea Consiliului Raional Sîngerei

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane 

 

5.Privind abrogarea deciziei nr. 1/8 din 19.01.2023 „Cu privire la examinarea demersului IMSP „Spitalul Raional Sîngerei”

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane 

6.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

7.Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 6/9 din 07.12.2022 Cu privire la demisia dnei Olesea LUCHIAN din funcția de Manager al “Centrului Raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

8.Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validarea indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice, pentru anul 2022

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

9.Privind aprobarea organigramei și statelor de personal ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul de gestiune 2023

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

10.Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coșcodeni”

Raportor: Clavdia Barcari, IMSP Centrul de Sănătate Flămînzeni- Coșcodeni

11.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/5 din 10.08.2022 ”Cu privire la constituirea comisiei pentru privatizarea

fondului de locuințe”

Raportor: Vitalie Gudimov, specialist superior Secția Juridică și Resurse Umane

12.Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică

Raportor: Vitalie Gudimov, specialist superior Secția Juridică și Resurse Umane

13.Cu privire la constituirea Consiliului de supraveghere a Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

14.Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/8 din 27 decembrie 2018 “Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare”

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

15.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei, IP Liceul Teoretic „N.Casso” din s. Chișcăreni, IP Liceul Teoretic „I.Creangă” din s. Rădoaia, IP Gimnaziul „Luceafărul” din or. Biruința, IP Gimnaziul Dobrogea Veche, IP Gimnaziul Grigorăuca, IP Gimnaziul Slobozia Chișcăreni, IP Gimnaziul Țambula,  Gimnaziul Mihailovca, IP Gimnaziul Bălășești)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

16.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

17. Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

18.Cu privire la aprobarea Programului Raional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru  anii 2023-2025

Raportor: Vasile Malcoci, director IMSP SR Sîngerei

19.Cu privire la  modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului  Raional nr.7/17 din 23.12.2022  “Cu privire la  aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Raportor: Minodora Simonov, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

20.Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada aprilie – iulie 2023 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară 

21.Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Centrul Național de prevenire a Abuzului față de copii( în continuare CNPAC) și Consiliul Raional Sîngerei

Raportor: Maria Zaiț, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

22.Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 6/18 din 07.12.2022 „ Cu privire la modificarea unor acte administrative privind Structura și efectivul limită ale Apaturlui președintelui raionului și DirecțieiAsistență Socială și Protecție a Familiei”  

Raportor: Maria Zaiț, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei 

23.Privind modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei nr. 3/16 din 12.07.2018 “Cu privire la apobarea Regulamentului de desfășurare a Concursului pentru funcția de manager al Centrului raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Viorel Onceanu, șef Serviciul Tineret de Sport

24.Privind instituirea Medalionului cu simboluri suvenir al Consiliului raional Sîngerei

Raportor: Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică

25.Cu privire la instituirea comisiei  teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din 2024

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

26.Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Decizia Consiliului raional nr. 7/8 din 23.12.2022 ”Cu privire aprobarea Consiliului Administrativ al IMSP CS Copăceni”

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

27.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Sta 1304/OT₁-115 din 22.02.2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

28.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/5 din 19.01.2023  ”Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Sîngerei  și Deciziei nr. 1/6 din 19.01.2023 „Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Liceul Teoretic „Olimp” din or. Sîngerei, IP Liceul Teoretic „N.Casso” din s. Chișcăreni, IP Liceul Teoretic „I.Creangă” din s. Rădoaia, IP Gimnaziul „Luceafărul” din or. Biruința, IP Gimnaziul „A.Russo” din s. Sîngereii Noi)”

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

29.Cu privire la examinarea demersului Lichidatorului Î.M. ”Indmetalcongaz”

Raportor: Vasile Luca, consilier raional 

30.Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 10.12.2021 „Cu privire la expunerea spre vânzare-cumpărare prin licitație „cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE