Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței ordinare din 8 septembrie 2023

1.Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional 

2.Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegeri  locale generale  din 05.11.2023)

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional

3.Cu privire la aprobarea  încheierii  contractului de locațiune

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

4.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

5.Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2008 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară

6.Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea fazei II a Proiectului Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Raportor: Gheorghe Balea, șef Centrul de Sănătate Publică Bălți (subdiviziunea Sîngerei)

7.Cu privire la aprobarea Programului Raional de imunizări pentru anii 2023-2027

Raportor: Gheorghe Balea, șef Centrul de Sănătate Publică Bălți (subdiviziunea Sîngerei)

8.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

9.Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

10.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea Gimnaziilor și  Liceelor Teoretice

Raportor: Lilia Scurtu, șef interimar Direcția Educație

11.Cu privire la deschiderea  unei singure clase a X-a, ca excepție, în L.T. ,, Nicolae Casso” com. Chișcăreni și L.T. ,, Ion Creangă” s. Rădoaia

Raportor: Lilia Scurtu, șef interimar Direcția Educație

12.Cu privire la aprobarea  Statutelor Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Lilia Scurtu, șef interimar Direcția Educație

13.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-388 din 28 iulie 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional 

14.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-399 din 2 august 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional 

15.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ,,Nicolae Casso”, s. Chişcăreni

Raportor: Directorul Liceului Teoretic  ,,Nicolae Casso”, Crăciun Viorica      

16.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea  I.P.Gimnaziul „Alecu Russo” s. Sîngereii Noi r. Sîngerei

Raportor: Director Gimnaziul  ”Alecu Russo” Caplinscaia Valentina

17.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea instituțiilor din subordinea Secției Cultură Sîngerei

Raportor: Valeriu Rusu, șef Secția Cultură 

18.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Î.M. Centrul Stomatologic Raional Sîngerei

Raportor: Rodica Lopotenco, director interimar Î.M.,,Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

19.„Cu privire la lichidarea Fondului local de susținere socială a populației Sîngerei”

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF

20.Cu privire la delegarea sportivului și antrenorului la Campionatul European la tenis de masă ediția a XVII-a

Raportor: Viorel Onceanu, șef Serviciu Tineret și Sport 

21.Cu privire la desemnarea reprezentantului legal al Consiliului Raional Sîngerei în instanţele de judecată

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal DEAI și EE