Anunțurile privind inițierea elaborării deciziei

Anunț privind inițierea eleborării proiectului de decizie: „Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.8/31 din 17.12.015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Anunt de initiere