Media, Noutăți

Discuții privind realizarea proiectului „Apeduct Bălți-Sîngerei”

În această zi de vineri, la Consiliul raional Sîngerei a avut loc întrevederea președintelui raionului dl Grigore Corcodel și a vicepreședintelui raionului dl Iulian Erimei cu reprezentanții ADR Nord.
Menționăm că la această sedință, au fost prezenți și edilii or. Sîngerei, com. Bilicenii Vechi, Alexandreni, specialiștii Î.M “Indmetalcongaz”, funcționarii din cadrul Aparatului Președintelui raionului.

Subiectul principal abordat de participanți, a fost posibilitatea conectării mai multor localități din raion la Apeductul Bălți-Sîngerei. Discuțiile s-au axat pe analiza minuțioasă a dificultăților întîmpinate de primari, fiind precizate probleme ce vizează stațiile de tratare, conectarea contoarelor, tarifarea apei și reabilitarea rețelelor existente. La rândul său, dl Eugeniu Sincovschi, a evidențiat că majoritatea impedimentelor ce apar la conectare, sunt cauzate de faptul că nu este conectată rețeaua or. Sîngerei, cea care reprezintă un punct de legătură și pentru alte localități.

 Ulterior, aleșii locali au vorbit despre mijloacele financiare necesare, pentru a-și putea onora responsabil obligațiile asumate în calitate de aplicanți. În acest sens, presedintele raionului, dl Grigore Corcodel, a explicat că Consiliul raional, este deschis pentru a susține localitățile în soluționarea unor așa probleme vitale, precum alimentarea cu apa potabilă.

În final, dna Maria Prisacari, director ADR Nord, a informat că în timpul apropiat va fi întocmit un raport de evaluare a implementării tuturor etapelor a proiectului “Apeduct Bălți-Sîngerei”, care va fi remis autorităților centrale. Astfel, dumneaei a îndemnat ca Consiliul raional Sîngerei să lucreze în direcția aprobării planului durabilității proiectului, iar primarii să-și consolideze eforturile pentru a asigura accesul consumatorilor la o apă calitativă.

Ana Foltea

Secția Administrație Publică